تقدیر ویژه از ستاد اقامه نماز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی

تقدیر ویژه از ستاد اقامه نماز

تقدیر ویژه از ستاد اقامه نماز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی

بنا بر اعلام مدیریت ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی ، با عنایت به گزارش سالانه کارشناس نظارت و ارزیابی و نیز بررسی و ارزیابی هیات نظارت ستاد اقامه نماز استان ، ستاد اقامه نماز بانک مسکن استان خراسان جنوبی با کسب امتیاز 961 از مجموع میانگین 1000 امتیاز و امتیاز ضریبی 14.41 از 15 شایسته تقدیر ویژه شناخته شده است
بنا بر اعلام مدیریت ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی ، با عنایت به گزارش سالانه کارشناس نظارت و ارزیابی و نیز بررسی و ارزیابی هیات نظارت ستاد اقامه نماز استان ، ستاد اقامه نماز بانک مسکن استان خراسان جنوبی با کسب امتیاز 961 از مجموع میانگین 1000 امتیاز و امتیاز ضریبی 14.41 از 15 شایسته تقدیر ویژه شناخته شده است . محمد مهدی اسماعیلی (مسیول حراست و ستاد اقامه نماز مدیریت) پس از اعلام مراتب فوق بیان داشت : برپایی نماز موجب رضایت خدا و دعوت به امر به معروف است ، وی ضمن تقدیر از مدیر منطقه به واسطه همراهی و حمایت های بی دریغ ، از تلاش های صورت گرفته و همراهی همکاران تقدیر و تشکر نموده افزود : پیگیری و نهادینه کردن فرهنگ نماز اول وقت در میان کارکنان و ارباب رجوع کار ارزشمندی است و باید شرایط اقامه نماز در همه مکان های عمومی و اداری به بهترین شکل ممکن فراهم شود که شکر خدا در این مدیریت با فراهم آمدن این فضا این امر به نحو مطلوبی اجرا و پیگیری می شود .
آخرین بروزرسانی 1395/10/25