تازه های اخبار تازه های اخبار

بررسی عملکرد شعب در سه ماهه سوم سال 91

به منظور بررسی مشکلات وعملکرد سه ماهه سوم شعب تحت پوشش ، جلسه ای با حضور مدیر شعب و معاون ایشان و مسیولین دوایر مدیریت و روسای شعب تحت پوشش این مدیریت در سالن کنفرانس برگزار گردید .

به منظور بررسی مشکلات وعملکرد سه ماهه سوم شعب تحت پوشش ، جلسه ای با حضور مدیر شعب و معاون ایشان و مسیولین دوایر مدیریت و روسای شعب تحت پوشش این مدیریت در سالن کنفرانس  برگزار گردید .

در این جلسه در ابتدا مسیولین دوایر مدیریت به سوالات و ابهامات شعب در خصوص مسایل اعتباری ، فناوری ، حراست و . . . پاسخ گفته و هر یک به شرح و بسط مسایل پرداختند . در ادامه جلسه حسن خطیب زاده (مدیر شعب) بیان نمود :  فلسفه این جلسات هم اندیشی است .  باید سازمانی فکر کنیم و سازمانی حرکت نماییم . متفاوت از سایر بانکها ارایه خدمت دهیم و به یاد داشته باشیم بسیاری از مشتریان به دنبال اخذ سود بیشتر و یا گرفتن تسهیلات نیستند بلکه نیازمند تکریم ، احترام و فضایی مطلوبند که شما میتوانید با خونگرمی و محبت  و راهنمایی مشتریان آن فضا را برای ایشان فراهم کرده و در جهت تحقق اهداف بانک قدم بردارید ، در جهت بهبود کار همیشه خرد جمعی را دخیل نماییم . ایشان در ادامه با بیان اینکه همواره رام کردن افکار  ، بهتر از پیدا کردن افکار جدید است بر بازاریابی داخل سالنی و مشتری مداری داخل شعبه تاکید نموده و اظهارداشت : همکاران با حوصله و صبر میتوانند مشتریان گذری و موقت بانک را متقاعد نموده و به مشتری ثابت و وفادار تبدیل نمایند  . مدیر شعب در این جلسه ضمن تاکید بر آموزش کارکنان بیان نمود ، ما در گذشته آموزشهای خوبی دیدیم و لازم است تجربه و روحیه تعلق به بانک را به کارکنان جدید تزریق نموده به شکلی که نسبت به بانک احساس تعلق و وظیفه نمایند . در ادامه با تاکید بر بازاریابی و اینکه در شرایط فعلی بانک ، تجهیز منابع در اولویت بوده و تمامی برنامه ریزی و تلاش همکاران بایستی همسو با بازاریابی باشد . در ادامه مدیر شعب استان در خصوص گروههای مذاکره و چگونگی همکاری ایشان و جذب منابع و بازاریابی توضیحاتی داد . در این جلسه حسین حاجی پور (معاون مدیر ) نیز ضمن تاکید بر بازاریابی و تحرک هرچه بیشتر شعب در این خصوص عرایض و نظرات مرتضایی(عضو محترم هییت مدیره) را که در گردهمایی معاونین ایراد نمودند را به اطلاع رساندند و بر اجرای آن اصرار ورزیدند .

در انتهای جلسه از شعبی که در سه ماهه سوم سال موفق بوده و در جهت تحقق اهداف تعیین شده گام برداشته اند قدردانی و به ایشان لوح تقدیر و جوایزی اعطا گردید .

آخرین بروزرسانی 1394/5/4