تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمایی معاونین شعب استان خرسان جنوبی:

به منظور بررسی مشکلات و موانع موجود و بهبود فرایند واصلاح روشها ، گردهمایی معاونین شعب استان و مسیولین دوایر ستاد مدیریت با حضور حسین حاجی پور (معاون مدیر شعب) در مدیریت برگزار گردید .

ه منظور بررسی مشکلات و موانع موجود و بهبود فرایند واصلاح روشها ، گردهمایی معاونین شعب استان و مسیولین دوایر ستاد مدیریت با حضور حسین حاجی پور (معاون مدیر شعب) در مدیریت برگزار گردید .

 پس از قرایت قرآن کریم ، در ابتدا حسین حاجی پور (معاون مدیرشعب) ، ضمن تشکر از همکاران و تقدیر از تلاش ایشان درپیش برد اهداف بانک و خدمت به مردم بیان داشت : در این سال هم همانند سال گذشته بازاریابی و تجهیز منابع در اولویت است و بایستی تمام نیروها و امکانات در راستای تحقق اهداف بازاریابی و جذب منابع بسیج شود ، به منظور بازاریابی هدفمند و موثر بایستی گذرگاه ها  کنترل شود . ایشان در ادامه بیان نمود ،  بایستی با تمرکز بر منابع و مشتریان موجود علاوه بر وفادار سازی و حفظ ایشان با ارایه خدمات مطلوب در صدد جلب مشتریان جدید برآییم . حسین حاجی پور در ادامه با اشاره به نقش مهم کارکنان افزود ، به کارکنان اعتماد داشته باشیم ، با خودباوری و همدلی کارها را پیش ببریم و مشتری مداری داخل سالنی را به کارکنان بیاموزیم . همیشه به یاد داشته باشیم حرمت به مشتری واجب است و بازاریابی حرمت گزاری به مشتری است . ایشان در ادامه به عنوان رهنمود بیان داشتند : در بازاریابی انرژی و تحرک داشته باشید و با همسایه ها و افراد صاحب نفوذ و خوشنام مجاور شعبه ارتباط برقرار کنید و هدفمند و با انرژی در جهت جلب ایشان حرکت کنید . درطول این جلسه  به سوالات و ابهامات معاونین شعب در خصوص مسایل اعتباری ، فناوری و . . . پاسخ داده شد

آخرین بروزرسانی 1394/5/4