تازه های اخبار تازه های اخبار

اتمام زود هنگام طرح پایش سلامت کارکنان در مدیریت استان خراسان جنوبی

در اجرای نامه سلامت محور اداره کل کارکنان ، طرح پایش سلامت کارکنان به منظور حصول اطمینان از سلامت همکاران و ارزیابی وضعیت سلامت عمومی و کشف موارد بیماری ها و ارایه پیشنهادات لازم برای پیشگیری و درمان آن برگزار گردید
در اجرای نامه سلامت محور اداره کل کارکنان ، طرح پایش سلامت کارکنان به منظور حصول اطمینان از سلامت همکاران و ارزیابی وضعیت سلامت عمومی و کشف موارد بیماری ها و ارایه پیشنهادات لازم برای پیشگیری و درمان آن برگزار گردید . این طرح در چهار بخش خدمات آزمایشگاهی ، معاینات ، تفسیر نتایج توسط پزشک متخصص و معاینه چشم درمجمتع پزشکی شهدا انجام شد . شایان ذکر است اجرای این طرح زودتر از برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداره کل رفاه کارکنان در کمتر از یک ماه به پایان رسید .
آخرین بروزرسانی 1394/11/19