تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمایی ستاد و شعب استان خراسان جنوبی

گردهمایی ستاد و شعب استان خراسان جنوبی در جهت تبیین اهداف صندوق پس انداز یکم :

گردهمایی روسای شعب مدیریت شعب استان خراسان جنوبی به منظور تاکید بر اولویت بخشیدن سپرده صندوق پس انداز یکم و تلاش مضاعف در خصوص جذب منابع با حضور مسیولین مدیریت ، روسای دوایر و کارشناسان مدیریت ، درمحل سالن اجتماعات برگزار گردید .
گردهمایی روسای شعب مدیریت شعب استان خراسان جنوبی به منظور تاکید بر اولویت بخشیدن سپرده صندوق پس انداز یکم و تلاش مضاعف در خصوص جذب منابع با حضور مسیولین مدیریت ، روسای دوایر و کارشناسان مدیریت ، درمحل سالن اجتماعات برگزار گردید .
در این گردهمایی حسن خطیب زاده (مدیرشعب) بیان داشت : به جهت حساسیت و تاکید زیادی که از جانب مدیران عالی بانک شده ، صندوق پس انداز مسکن یکم اولویت نخست شعب می باشد و بایستی تمامی همکاران در به ثمر نشستن و تحقق اهداف این سپرده تلاش نمایند . وی در ادامه بیان داشت در اجرای طرح مسکن مهر با چالشهای زیادی روبرو بودیم ولی بدون تردید طرح خانه اولی ها با افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم با توجه به ویژگی های خاص خود از نظر تامین مالی ، بانک را با چالش مواجه نکرده موجب پویایی و چالاکی بانک می گردد . وی ریسک پایین و افزایش توان رقابتی بانک در بخش ساختمان را از ویژگی های ارزشمند این طرح دانسته در راستای تحقق اهداف افزود ، با وجود برخی کاستی ها می توان با خودباوری و تلاش به اهداف تعیین شده دست یابیم . خطیب زاده در ادامه خاطر نشان ساخت : اطلاع دقیق از بخشنامه صندوق پس انداز مسکن یکم می تواند در معرفی و جذب متقاضیان نقش اساسی داشته باشد ، وی با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد مجامع شش ماهه تحقق اهداف صندوق پس انداز مسکن یکم است ادامه داد : بیشترین امتیاز در سال جاری متعلق به تلاش همکاران در تعالی و موفقیت این طرح است که امیدواریم با تلاش و همت تمامی همکاران اهداف مدیریت محقق شده ، از عناوین کسب شده مدیریت خراسان جنوبی دفاع نماییم . در ادامه مدیر شعب استان طرح برکت را فرصتی مناسب برای تحقق اهداف جذب منابع و وصول مطالبات برشمرد وخاطر نشان کرد همه کارکنان باید با حساسیت وجدیت درجهت استفاده بهینه از این طرح تلاش نمایند .
در ادامه محمد رضا جعفری (معاون مدیریت) به ارایه گزارشی از عملکرد شعب در خصوص طرح برکت و صندوق پس انداز یکم پرداخته بر بازاریابی ، معرفی و تلاش بیشتر همکاران تاکید نمود . شایان ذکر است ضوابط وشرایط طرح صندوق پس انداز مسکن یکم برای شعب توضیح و مقرر گردید در شعب جلسات مشابهی با سایر همکاران برگزار شود .
آخرین بروزرسانی 1394/11/19