تازه های اخبار تازه های اخبار

تکریم و تجلیل از سخاوت و ایثار بانک مسکن در ساخت مدرسه

نمایندگان آموزش و پرورش به پاس تکریم و تجلیل از سخاوت و ایثار بانک مسکن در ساخت مدرسه 6 کلاسه شهدای بانک مسکن شهرستان زیرکوه در دفتر مدیر شعب استان خراسان جنوبی حضور یافته نیک اندیشی مسیولین بانک مسکن را ستودند .
نمایندگان آموزش و پرورش به پاس تکریم و تجلیل از سخاوت و ایثار بانک مسکن در ساخت مدرسه 6 کلاسه شهدای بانک مسکن شهرستان زیرکوه در دفتر مدیر شعب استان خراسان جنوبی حضور یافته نیک اندیشی مسیولین بانک مسکن را ستودند . در این جلسه محمد پورقربانی ضمن تسلیت ایام محرم با اشاره به اهمیت و نقش مدارس در پرورش انسان های معتقد و کارآمد از تفکر نیک مسیولین بانک مسکن سخن به میان آورده ، افزود : بانک مسکن با توجه رسالت اجتماعی خویش ، نگاهی جدا از یک بنگاه اقتصادی به جامعه و مردم داشته و سعی می کند تا در شرایط مختلف ، حضور خود را در کنار همه اقشار جامعه حفظ کنند و بخشی از منابع خود را به دور از نگاه انتفاعی صرف امور فرهنگی و اجتماعی کند که ساخت مدرسه شهدای بانک مسکن زیرکوه دست آورد این نگاه خاص و متفاوت است . مسیول مدرسه شهدای بانک مسکن نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع کار خیر ، گزارشی از اقدامات انجام شده و کمبود امکانات آموزشی و آزمایشگاهی در مدرسه ارایه نمود . وی در ادامه بیان داشت در این مدرسه با عنایت به فضای مطلوب آموزشی تلاش داشته ایم علاوه بر انتخاب دانش آموزان برتر از آموزگارانی مجرب و خلاق استفاده کنیم تا راندمان بالاتری داشته باشیم . وی مدرسه‌سازی را کاری ماندگار و اثربخش دانسته گفت : اگر برای کارهای خوبمان ماندگاری می‌خواهیم باید در مدرسه سازی مشارکت کنیم و بانک مسکن با این یادگارها نقشی ماندگار در دفتر آموزشی کشور به جای میگذارد .
آخرین بروزرسانی 1394/11/20