گردهمايي شعب و ستاد مديريت خراسان جنوبي

گردهمايي شعب و ستاد مديريت خراسان جنوبي

به منظور انتقال بيانات و رهنمودهاي مدير عامل گرامي ، اعضاي محترم هيأت مديره ، مديران محترم امور و اهم موارد مطروحه در اولين همايش حضوري مديران ارشد بانك ، تبیین اهداف سال جاري و بررسي عملكرد شعب در حوزه هاي تجهيز منابع و وصول مطالبات ، گردهمایی ستاد و شعب مدیریت شعب خراسان جنوبی با حضور غلامرضا زنده طلب مدير شعب ، عليرضا حق پوي معاون مدیر شعب ، مسئولين دوایر ستاد و روساي شعب تحت پوشش برگزار شد .

دراین همايش ، زنده طلب ضمن تقدیر و تشكر از تلاش همکاران ، توفيق مديريت در تحقق اهداف پيش رو را حاصل خرد جمعی ، پيگيري و کار گروهی دانسته ، اظهار امیدواری نمود با برنامه ریزی و تمرکز بر آیتم های ارزیابی عملکرد  بتوانیم در شش ماهه نخست سال 1400 موفق بوده اهداف را بیش از بیش محقق نماییم . غلامرضا زنده طلب مدیرشعب استان با اشاره به اهمیت جایگاه روسای شعب در دستیابی به اهداف سازمان و اشاعه فرهنگ و رویکردی مشتری مدارانه در سطح شعب گفت : فلسفه وجودي سازمانهای مشتری محور ارائه خدمات مطلوب و مورد نياز به مشتریان است و از این جهت است که مشتری ترجيح ميدهد به بانکی ورود پیدا کند که بتواند خدماتش را به گونه اي مطلوب ، سريع و مطمئن ، توام با احترام دریافت دارد . ايشان با اشاره به خودباوری بر اهمیت باور و نگرش رئیس شعبه در ارتقای بانک تاکید کرده ، ادامه داد : مسئول شعبه ای که به ابزار ایمان و خودباوری مجهز باشد می تواند علاوه بر معرفی محصولات بانک ، نگرش مثبت را به سایر همکاران انتقال داده ، واکنش صحیحی به رفتارها و تغییرات اقتصادی پیرامون نشان دهد . مدير شعب خراسان جنوبي در این همايش ، پویایی و به روز بودن را رمز موفقیت دانست و افزود : سختگیری در کارها و عدم آگاهي از بخشنامه ها و دستورالعملها به عدم همراهی و تعامل با همکاران و مشتریان می انجامد و تحقق اهداف شعبه و مدیریت را مشکل می کند ، پس تلاش كنيم ضمن بالابردن اطلاعات و دانش بانكي ، امور محوله را به بهترين نحو ممكن پيش ببريم .  زنده طلب در ادامه سخنان همکاران را سرمایه بانک دانست و بر شناخت و توسعه توانمندی همكاران تاکید نمود . زنده طلب برگزاری جلسات مستمر با انبوه سازان وفعالین بخش مسکن و ساختمان را به عنوان بانکی تخصصی در عرصه مسکن ضروری دانست ، خاطر نشان ساخت : با معرفي هر چه بيشترخدمات به انبوه سازان و مخاطبین بخش مسکن میتوانیم رسالت خویش را به عنوان بانکی پیشرو در عرصه مسکن کشور بیش از بیش محقق نماييم . در اين همايش دواير ستاد طي دو پنل جداگانه ، برنامه هاي خويش به منظور تحقق اهداف سال1400 را بيان و به سوالات روساي شعب پاسخ گفتند .

 

آخرین بروزرسانی 1400/4/19