برگزاری الکترونیکی دوره های آموزشی در سالجاری

آموزش الکترونیکی راهکار آموزش در شرایط ویژه سلامت عمومی

به گزارش اداره کل آموزش؛ حسب دستور مدیر عامل فقید بانک جناب آقای رحیمی انارکی و ضمن تاکیدات مدیر محترم امور منابع انسانی،  مبنی بر بهره برداری ویژه از ظرفیت های آموزش الکترونیکی در شرایط ویژه سلامت عمومی جامعه که متاثر از شیوع ویروس کرونا می باشد، تنها برگزاری دوره های الکترونیکی در تقویم برنامه آموزشی بانک برنامه ریزی گردید.

در همین راستا مقرر گردید دوره های آموزشی به شرح ذیل به صورت الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد ماه سالجاری برگزار گردد؛

1 - اردیبهشت ماه: دوره های آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری، بازاریابی خدمات بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام آراستگی و تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

2 - خرداد ماه: دوره های آموزشی اخلاق حرفه ای بانکی، مهارتهای زندگی 2، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت استرس، مدیریت و مربیگری، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

آخرین بروزرسانی 1399/3/6