همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی

همکاری آموزشی بانک و مرکز آموزش مدیریت دولتی

اجرای کلاس آموزشی «مدیریت بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن» به صورت آنلاین

در پی اجرای سیاست های افزایش همکاری های خارج از بانک اداره کل آموزش با مراکز معتبر آموزشی خارج از بانک و دارای امکانات آموزش الکترونیکی، پس از توافق توسعه همکاری  آموزشی با «مرکز آموزش مدیریت دولتی» به عنوان معتبر ترین نهاد آموزشی دستگاه های اجرایی کشور و نماینده سیاست گذار سازمان اداری و استخدامی، با برنامه ریزی و هماهنگی های قبلی، در روز های 28 و 29 تیرماه، اجرای کلاس آموزشی «مدیریت بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن» به صورت آنلاین برای حدود 70 نفر از مدیران بانک توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.

در این رویداد آموزشی رییس اداره کل آموزش، جناب آقای ناصر رفیعی، ضمن بهره برداری از مطالب علمی کلاس، به عنوان ناظر کیفی این کلاس و روش آموزشی، بر مراتب اجرایی ، کیفی و کمی این کلاس آموزشی نظارت داشتند.

با توسعه روش آموزش الکترونیکی همزمان (On line)، حوزه دوره های آموزش الکترونیکی که به دوره های توانمند سازی و عمومی محدود گردیده بود، به حوزه آموزش های کاربردی و تخصصی توسعه می باشد. بر این اساس اداره کل آموزش امیدوار است با اعمال برخی تمهیدات انگیزشی بتواند موفقیت اجرای دوره آموزش های الکترونیکی  غیر همزمان (0ff line) را تکرار نماید.

آخرین بروزرسانی 1399/5/6