تسهیلات ویژه زوجین از محل حساب پس انداز مسکن جوانان تسهیلات ویژه زوجین از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

 شرايط حساب   

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .

 مدت انتظار : بین ۵ تا ۱۵ سال

نرخ سود تسهیلات: 9درصد

مدت بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال

روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 

 

شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان

هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.

 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.

تسهیلات زوجین

اعطاي تسهيلات با سپرده از محل حساب‌هاي پس‌انداز مسكن جوانان به زوجين (زوجين ِمشمول تسهيلات مسكن جوانان) بر روي يك پلاك امكان‌پذير مي‌باشد. بر اين اساس زوجين دارنده حساب‌ پس‌انداز مسكن جوانان كه طبق مقررات اين حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول دريافت تسهيلات موضوعه گردند، مي‌توانند از سقف امتياز تسهيلاتي متعلق به حساب خود (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافيايي) بهره‌مند گرديده و نسبت به تهيه واحد مسكوني مشترك با قدمت حداكثر 20 سال اقدام نمايند. در خصوص املاك بيش از 20 سال قدمت نيز، سقف تسهيلات در حالت زوجين (مجموع تسهيلات زوج و زوجه) همانند تسهيلات انفرادي از محل حساب‌هاي پس‌انداز مسكن جوانان 350 ميليون ريال تعيين مي‌گردد. ضمناً در اعطاي تسهيلات مسكن جوانان زوجين، علاوه بر اينكه هر يك از زوجين بايد به صورت مجزا مشمول تسهيلات حساب پس‌انداز مسكن جوانان باشند، رعايت ساير ضوابط تعيين شده در تسهيلات زوجين از جمله خريد شش‌دانگ واحد مسكوني، تكافوي 80 درصد ارزش ملك سهم هر يك از زوجين براي تسهيلات اعطايي به هر يك از ايشان و ... به قوت و اعتبار خود باقي مي‌باشد.

 

توضيح1: محدوديت پرداخت صرفاً يك فقره تسهيلات زوجين به هر زوج در اين تسهيلات نيز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و اعطاي تسهيلات مسكن جوانان زوجين (همانند تسهيلات اوراق گواهي حق تقدم زوجين و صندوق مسكن يكم زوجين) به زوجيني كه قبلاً از هر يك از انواع تسهيلات مسكن زوجين استفاده نموده باشند، امكان‌پذير نخواهد بود.

توضيح2: چنانچه متقاضيان واجد‌الشرايط استفاده از تسهيلات مسكن جوانان زوجين (فاقد سابقه اخذ تسهيلات زوجين) قصد ابتياع پلاكي را داشته باشند كه بر روي آن واحد، بدهي تسهيلاتي فروش‌‌­اقساطي خريد يا واگذاري سهم­‌‌الشركه مسكن (به غير از تسهيلات يارانه­‌‌اي) وجود داشته باشد، و يا تقاضاي دريافت تسهيلات همزمان با تعويض وثيقه و انتقال مانده بدهي تسهيلات قبلي (به غير از تسهيلات يارانه‌اي) از سوي زوجين ارائه گردد، پرداخت تسهيلات همزمان با انتقال مانده بدهي تسهيلات و يا تعويض وثيقه به شرح فوق، مجموعاً تا سقف تسهيلاتي قابل پرداخت از محل حساب پس‌­انداز مسكن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافيايي محل وقوع ملك) ضمن رعايت ساير شرايط و ضوابط مقرر امكان­‌‌پذير مي­‌‌باشد.

 

نکته:بديهي است در محاسبه مجموعِ سقف تسهيلاتي فوق، ملاك عمل مانده بدهي حين­‌‌الفسخ تسهيلات قبلي خواهد بود. به عنوان مثال حساب پس‌انداز جوانان زوج در سال 1379 افتتاح گرديده كه در سال 1396، از افتتاح حساب 17 سال تمام سپري گرديده، ميزان تسهيلات مكتسبه مشتري 310 ميليون ريال بوده و حداكثر تسهيلاتي كه مشتري مي‌توانست كسب نمايد (با توجه به سال افتتاح و شهر محل وقوع ملك) مبلغ 000ر800ر442 ريال مي‌باشد. حساب مسكن جوانان زوجه نيز در سال 1390 افتتاح گرديده كه در سال 1396، از افتتاح حساب 6 سال تمام سپري گرديده و ميزان تسهيلات مكتسبه مشتري 270 ميليون ريال و حداكثر تسهيلاتي كه مشتري مي‌توانست كسب نمايد 000ر000ر370 ريال مي‌باشد. در صورتي كه زوجين مذكور تقاضاي استفاده از تسهيلات مسكن جوانان زوجين را داشته سقف تسهيلات قابل پرداخت 580 ميليون ريال (مجموع 270 و 310 ميليون ريال) خواهد بود. ضمناً در صورتي كه ملك خريداري شده توسط اين زوج داراي بدهي ناشي از تسهيلات مسكن قبلي با مانده بدهي حين‌الفسخ 280 ميليون ريال باشد، استفاده از 580 ميليون ريال تسهيلات مسكن جوانان زوجين  منوط به تسويه 000ر200ر47 ريال از اصل بدهي قبلي خواهد بود (با توجه به اينكه حداكثر تسهيلات قابل پرداخت مجموع 2 حساب مبلغ 000ر800ر812 ريال مي‌باشد). ضمناً در صورت عدم تمايل به تسويه قسمتي از مانده بدهي قبلي، مبلغ موصوف از امتياز تسهيلات مسكن جوانان زوجين كسر گرديده و صرفاً000ر800ر532 ريال تسهيلات جديد قابل پرداخت مي‌باشد.

 

 

تاریخ ویرایش1398/7/10- 15:50