مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات

مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده ازتسهيلات مسکن :
 
  

با توجه به تمهیدات بهداشتی و همچنین تاکید بركاهش ترددهاي غير ضروري مردم به دليل موضوع شيوع ويروس كرونا در اسفند ماه سال گذشته و فروردين ماه سالجاري، برخي از مشتريان و دارندگان اوراق تسه در فروش اوراق مذكور طي زمان مقرر با مشكل مواجه شده و متضرر شدند. از اين رو ، اعتبار اوراق گواهي استفاده از تسهيلات در نماد تسه 9611، تسه 9612، تسه 9701 و تسه 9702 جهت خرید و فروش در بازار سرمایه تا 15/05/99 و جهت ثبت در خواست تسهیلات تا تاریخ 15مرداد ماه سال جاری تمديد شده است.

 

 

تاریخ اعتبار جهت ثبت درخواست تسهیلات توسط شعبه

تاريخ اعتبار جهت خريد و فروش در بازار سرمايه

نماد

تاريخ جديد

تاريخ قبلي

تاريخ جديد

تاريخ قبلي

1399/05/15

1398/12/15

1399/04/15

1398/11/15

9611

1399/05/15

1399/01/15

1399/04/15

1398/12/15

9612

1399/05/15

1399/02/15

1399/04/15

1399/01/15

9701

1399/05/15

1399/03/15

1399/04/15

1399/02/15

9702