مدیریت شعب آذربایجان-شرقی مدیریت شعب آذربایجان-شرقی

بازگشت

مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی - معاون مالی و فناوری

خلیل ایمانی بخشایش
مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی - معاون مالی و فناوری
تلفن : 041-35299206
نمابر : 041-35537390
آدرس پستی : خيابان امام خميني(ره)- روبروي خيابان خاقاني- ساختمان بانك مسكن- طبقه چهارم