فهرست اخبار فهرست اخبار

همکاران انتظامات نوک پیکان مواجهه با ارباب رجوع :

جلسه مسیولین حراست مدیریت و همکاران انتظامات در دفتر مدیر شعب استان برگزار گردید
در این جلسه محمد پورقربانی (مدیرشعب) ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) ، همکاران انتظامات و حراست را مایه اقتدار و امنیت بانک دانست و گفت : مردم و همکاران با دیدن انتظامات احساس امنیت می کنند و به نوعی همکاران انتظامات نوک پیکان مواجهه با ارباب رجوع بوده ، با برخورد مناسب و سنجیده با تمامی مراجعه کنندگان ، جایگاه بانک مسکن را در اذهان عمومی متبلور می نمایند . مدیر شعب استان در ادامه افزود : شما به عنوان کارکنان حفاظت فیزیکی بانک باید در زمینه حفاظتی هر کدام به عنوان یک کارشناس به مسایل کاری و حفاظتی آگاه باشید و علاوه بر این به عنوان نوک پیکان مواجهه با مشتری از آیین نامه ها و بخشنامه ها نیز اطلاعات کافی داشته باشید . مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به سرگذشت انسانهای بزرگ مانند شهیدان باکری و باقری ، سرلوحه قرار دادن زندگی ایشان را به واسطه مسیولیت پذیری و مبارزه با مشکلات ارزشمند دانست . محمد پورقربانی ضمن برشمردن شاخصهای یک نگهبان خوب ، نظم را اولین شرط موفقیت همکار انتظامات دانست و گفت : اگر همکاران انتظامات ، نظم خوبی داشته باشند اثرات مثبت زیادی برای سازمان و سایر همکاران بر جای خواهند گذاشت. مدیر شعب استان ضمن تاکید بر بازاریابی و جذب منابع از تمامی همکاران انتظامات خواست تا در کنار وظیفه سازمانی خود در این زمینه هم تلاش کرده و برای اعتلای نام بانک بکوشند. محمد مهدی اسماعیلی (مسیول حراست) گزارشی از وضعیت و تاریخ تشکیل کادر انتظامات ، وضعیت حضور پرسنل در شیفت ، نحوه پولرسانی و تامین وجه نقد شعب ارایه نمود .
آخرین بروزرسانی 1397/9/11