فهرست اخبار فهرست اخبار

صعود به قله جوپار کرمان

علیرضا صادقی از کارکنان شاغل در مدیریت شعب خراسان جنوبی به همراه گروه کوهنوردی استان به قله جوپار کرمان با ارتفاع 4135 متر صعود نمود . شایان ذکر است رشته کوه جوپار در جنوب کرمان قرار دارد و از قلل زیبای ایران می باشد .
علیرضا صادقی از کارکنان شاغل در مدیریت شعب خراسان جنوبی به همراه گروه کوهنوردی استان به قله جوپار کرمان با ارتفاع 4135 متر صعود نمود . شایان ذکر است رشته کوه جوپار در جنوب کرمان قرار دارد و از قلل زیبای ایران می باشد .
آخرین بروزرسانی 1397/9/11